Klubist

Ajalooklubi "Front Line Eesti" on mittetulundusühing. Klubi juhib juhatus. Kõrgeimaks juhtimisorganiks on üldkoosolek.

Klubi tegevuse peamised suunad:

  • Waffen-SS 20. diviisi Eesti grenaderipataljoni "Narwa" jäljendamine
  • Vabadussõja aegsete Kuperjanovi partisanide jäljendamine
  • Militaarartehnika ja -varustuse kogumine ja taastamine  

MTÜ Front Line Eesti eesmärgid ja tegevus:

  • Temaatiliste näituste ja ekspositsioonide korraldamine;
  • Eesti sõjasündmuste/lahingute taaslavastuste läbiviimine (Teine maailmasõda);
  • Filmikunsti toetamine nõu ja jõuga;
  • Koostööd teiste analoogsete klubidega;
  • Noore põlvkonna kasvatamine patriootilises vaimus;

Meie kaudu on võimalik:

  • Tellida ja korraldada näidislahingute esitusi ja varustuse näituseid.
  • Saada konsultatsioone ja abi Vabadussõja ja Teise maailmasõja temaatikat käsitlevate linateoste või esitluste valmistamisel.
Klubi liikmed kasutavad originaalset või professionaalselt kopeeritud varustust. Samuti jälgitakse tegevuses võimalikult originaalilähedasi võtteid ja lahendusi. Käsirelvastusena kasutatakse akustilisi relvi. Vajadusel saab esitustele kaasata ka vähesel määral autentset lahingutehnikat. Suurematel esitustel võib kokku osaleda umbes 50 inimest, väliskülaliste kaasamisel rohkem.

Teeme koostööd ka sarnaste välismaa klubidega.

Soovid meid näha enda üritusel osalemas? Võta meiega ühendust ning korraldame meeldejääva ja huvitava show. Võta meiega ühendust e-maili teel!

NB! Suuremate näidislahingute esituste soovide puhul palun ette teatada vähemalt 2 kuud.

Meie klubi kaasabil ja liikmete osalusel valminud filmid: